Kadra Projektu

Małgorzata Nowicka

Absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Specjalista ds. komunikacji społecznej, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Twórczyni jednego z pierwszych Szkolnych Ośrodków Doradztwa Zawodowego w Polsce. Nauczyciel psychologii, przedsiębiorczości i kultury w placówkach edukacyjnych. Zajmuje się wdrożeniami autorskich programów dla uczniów zagrożonych wykluczeniem oraz ich rodzin i otoczenia. Tworzyła i koordynowała projekty partnerskie jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz edukacji.

Aleksandra Wzorek

Prawniczka i doświadczona trenerka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu “Liderzy Edukacji” Uniwersytetu Harvarda. Twórczyni warsztatów rozwoju kompetencji emocjonalnych: Laboratorium talentów, Empatia w edukacji, Moja własna ścieżka, Tworzyła programy nauczania przedsiębiorczości: Startup Days for Youth, Startup Days for Kids. W tym i zeszłym roku przeprowadziła ponad 200 godzin warsztatowych z dziećmi i młodzieżą oraz ponad 30 godzin sesji indywidualnego doradztwa zawodowo-rozwojowego.

Piotr Mazur

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 6 lat zaangażowany w działania na rzecz edukacji dzieci i dorosłych. Tworzył programy nauczania dla klas I-III oraz klas IV-VI, a także scenariusze lekcyjne wykorzystujące innowacyjne metody nauczania. Twórca materiałów dydaktycznych i scenariuszy lekcyjnych nakierowanych na wspomaganie pracy ucznia i naczyciela. Współtwórca szkolnych programów profilaktyki oraz środków dydaktycznych wspierających ich realizajcę.