O Projekcie

"Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej" to program, który nakierowany jest na doskonalenie kadry szkół i placówek edukacyjnych w sposób dwuzakresowy:

W zakresie promowania i wdrażania metody superwizji w szkołach, w szczególności nastawionej na umożliwienie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych;

W zakresie profilaktyki negatywnych skutków zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć uczniowie i uczennice poprzez wspieranie szkół w tworzeniu programów wychowawczo-profilaktycznych.

Cel projektu

Celem projektu jest objecie wsparciem nauczycieli w zakresie ich pracy zawodowej, ale także rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego. Autorzy i realizatorzy projektu chcą pokazać i przygotować szkoły w całej Polsce do stosowania superwizji w 4 obszarach istotnych dla podniesienia jakości kształcenia w szkołach: rozwojowym, etycznym, funkcjonowania zespołu, jakościowym. Realizacja programu przynosi korzyści nie tylko dla indywidualnego nauczyciela, ale także dla uczniów, rodziców oraz całej społeczności szkolnej. Superwizja wspiera rozwój kultury szkolnej opartej o wartości i komunikację, a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie programów wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów i uczennic, co przekłada się na jakość nauczania i jego efektywność.